Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Κωφός

Εορτάζεται στις 2 Ιανουαρίου !
Ὁ Ἅγιος ΜΑΡΚΟΣ ὁ κωφὸς ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. Ὁ Μάρκος οὐκ ἤκουε γηΐνων λόγων. Καὶ πρὶν λιπεῖν γῆν, ὦτα γῆθεν ἐξάγων.
Το Απολυτίκιό του:
Την άνωθεν ήκουσας κλήσιν, υπάρχων κωφός· τα ώτα ευήκοα φωνή του Λόγου δεικνύς, ασκήσει διέλαμψας· πάντων καταφρονήσας των φθαρτών και ρεόντων, έδωκας σην καρδίαν τω Χριστώ εκουσίως. Προστάτα, θείε Μάρκε, κωφών, αυτοίς συμπαρίστηθι.
Μετάφραση:
Άκουσες την ουράνια πρόσκληση, αν και κωφός· τα αφτιά σου φάνηκε ν’ ακούνε καλά στη φωνή του Λόγου [=Χριστού]. Έτσι, περιφρονώντας όλα τα φθαρτά και προσωρινά, χάρισες με τη θέλησή σου στο Χριστό την καρδιά σου. Άγιε Μάρκε, προστάτη των κωφών, στήριξέ τους.
Advertisements